Nástroje pro usnadnění přístupu

 Telefon údržba - dispečink: 739 503 615
 Provozní doba dnes:  

Ochrana majetku a osob

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:   SLUMEKO, s.r.o. se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021

 

1

účel zpracování

OCHRANA MAJETKU A OSOB

2

právní základ zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě.

3

právní titul pro zpracování

oprávněný zájem organizace.

4

kategorie subjektů údajů

fyzické osoby pohybující se ve sledovaných prostorech

5

kategorie osobních údajů

kamerový systém

6

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám a výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

7

identifikace třetí země (mezinárodní organizace), které jsou případně předány osobní údaje

Osobní údaje z agendy se nepředávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8

vhodné záruky v případě předání osobních údajů do třetí země (mezinárodní organizaci) podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

max. 7 kalendářních dní

10

obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

elektronické zpracování – stanovené přístupy oprávněných osob

elektronické zabezpečení budova/prostor

 

 

Souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Ochrana soukromí