Nástroje pro usnadnění přístupu

 Telefon údržba - dispečink: 739 503 615
 Provozní doba dnes:  

Odpady

Image
komunikace slumeko

Svoz a odstranění směsného odpadu

Harmonogramy:

Vývoz popelnic 110, 120 l

XLXS soubor ke stažení 12,6kB

Stáhnout

Vývoz kontejnerů 1 100 l

XLXS soubor ke stažení 9,3kB

Stáhnout

Vývoz popelnic z nepřístupných míst - Multikara

XLXS soubor ke stažení 10,3kB

Stáhnout
 • SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO ODPADU

 • SVOZ A VYUŽITÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 • SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 • ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

 • VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO MAN S HYDR.RUKOU

 • SBĚRNÝ DVŮR NA ULICI PÁNSKÁ

Dále nabízíme služby občanům:

fas fa-truck

Odvoz a odstranění objemného a stavebního odpadu ramenovým nakladačem

velkoobjemové vany (5, 7 m3)

fas fa-truck-pickup

Víceúčelové vozidlo MAN s hydraulickou rukou

Odvoz a přeprava jakéhokoliv druhu stavebního materiálu, i na paletách (pevný, sypký, palety, unimobuňky, dřevo - okory, desky, hranoly, přeprava balíků sena a slámy apod.).


Možnost využití sklápěcího mechanismu.
Manipulace s břemeny pomocí hydraulické ruky do 5,4t.


Přeprava stavebních a nepojízdných strojů.

fas fa-truck-moving

Odvoz objemného odpadu pro občany města Kopřivnice

Občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mnišího mohou využívat službu odvozu odpadů na sběrný dvůr za symbolické ceny. Jedná se pouze o odvoz bez nakládky.

Nakládku a vystěhování si objednavatel zajišťuje sám nebo si tyto služby musí zaplatit. Uvedené ceny platí pouze pro odvoz velkoobjemového odpadu.

FIAT Ducato (cca 5 m3) - 100 Kč s DPH

Ramenový nakladač (cca 7 m3) - 200 Kč s DPH

Pro objednání -  tel. 603 975 473.

Co lze do nádoby umístit:

Nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea,

matrace, dřevěné a plastové výrobky větších

rozměrů pocházející z domácností.

Sběrný dvůr na ulici Panská

Určeno pro sběr velkoobjemového odpadu:

 • nábytek, koberce apod.

 • třiděného (papír, plast, sklo)

 • biologicky rozložitelného (tráva, listí, větve),

 • stavebního (beton, cihla, keramika)

 • zpětný odběr elektrozařízení

 • nebezpečného odpadu (motorové oleje, barvy, pesticidy).

Vysloužilé a vyřazené domácí elektrospotřebičejiž nejsou odpadem a nepatří do kontejneru!

Použité vyřazené elektrospotřebiče, nářadí a nástroje jako jsou pračky, myčky, chladničky, televize, zahradní sekačky či kuchyňské roboty již nejsou odpadem ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením.

Občané je mohou zcela zdarma odevzdat na městském sběrném dvoře anebo přímo v prodejnách „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího domácího pomocníka.

Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.

Zpětně odebírané elektrozařízení musí obsahovat všechny základní součásti, které činí spotřebič spotřebičem!! Zpětně odebíraným elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoliv fází zpracování či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními.

Provozní doba:

listopad - březen

PO - PÁ: 8:00 - 16:00
SO: 8:00 - 12:00

duben - říjen

PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 16:00

Sběrný dvůr na ulici Panské se od září stává veřejným místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií, což znamená, že předání tohoto druhu odpadu bude bez poplatku.

Tímto krokem naše firma plní povinnost Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, podporuje ekologické nakládání s odpady a zároveň předchází vzniku každoročních černých skládek. Dovézt pneumatiku či autobaterii do sběrného dvora může kdokoli, ať už občané Kopřivnice či blízkého okolí i firmy.

Přijímat budeme nejen pneumatiky z osobních vozidel, ale i nákladních či traktorů. Občané Kopřivnice, kteří až doposud vozili pneumatiky do sběrného dvora, tak ušetří.

Poplatek za kilogram pneumatiky byl pro místní občany stanoven na 6 Kč a pro obyvatele jiných měst 8,5 Kč. Od září to bude pro všechny zdarma.

Upozorňujeme, že pneumatiky budou bezplatně odebírány pouze bez disků.

Na sběrném dvoře je možnost koupě popelnic kovových (110 l), plastových (120 l) a kompostejnerů (240 l).

Je možno odevzdávat použité jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje nesmí obsahovat příměsi syntetických minerálních olejů nebo jiných provozních kapalin.

fas fa-recycle

Svoz a využití tříděneho odpadu:

Harmonogramy svozů:

Svoz třiděneho odpadů 2024

XLXS soubor ke stažení 9kB

Stáhnout

Svoz D2D(door to door) popelnic (černé nádoby se žlutým víkem)

XLXS soubor ke stažení 9kB

Stáhnout

Svoz bioodpadu 2024

XLXS soubor ke stažení 9,3kB

Stáhnout

Svoz bioodpadu 2024

XLXS soubor ke stažení 9,3kB

Stáhnout

Co všechno jste chtěli vědět o...

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Svoz bioodpadu 2024

XLXS soubor ke stažení 9,3kB

Stáhnout

Rozmístění nových kontejnerů o objemu 770 l na BRKO

XLXS soubor ke stažení 9,3kB

Stáhnout

Co patří do nádob na bioodpad:

 • uvadlé květiny a odpad ze zeleně
 • jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny
 • čajový odpad, čajové sáčky
 • travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka
 • slupky z exotickéhé ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit)
 • piliny, hobliny, kůra (z nelakovaného a chemicky neošetřeného dřeva)
 • skořápky ořechů, vaječné skořápky
Image

Přineste věci které nepotřebujete k nám, na sběrný dvůr v Kopřivnici, na ul. Panská, do našeho nového RE-USE CENTRA.

Ceník odpadu

Název odpadu a kód

Cena za 1kg bez DPH:

Cena za 1kg s DPH (21%):

Směsné stavební a demoliční odpady

3,50 Kč

4 Kč

Cihly

1 Kč

1 Kč

Asfaltové směsi

10 Kč

12 Kč

Asfaltové směsi obsahující dehet

15 Kč

15 Kč

Stavební materiály obsahující azbest

10 Kč

10 Kč

Kontakty:

vedoucí střediska odpady
Ing. Nikol Prokopová

603 975 473

Sběrný dvůr na ulici Pánská:

739 503 612

Galerie služeb

Souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Ochrana soukromí