Nástroje pro usnadnění přístupu

 Telefon údržba - dispečink: 739 503 615
 Provozní doba dnes:  

O nás

Společnost SLUMEKO, s.r.o. byla založena Městem Kopřivnice dle §56 odstavce 1 jako obchodní společnost založená za účelem podnikání.

Jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti je Město Kopřivnice.

Činnost zahájila 1. 1. 1998.

Od 1.1.2024 naše společnost přešla ve vztahu ke svému jedinému vlastníkovi, Městu Kopřivnice, na nové uspořádání a vertikální spolupráci v rámci režimu „in-house“.

Naše nabídka služeb

Na základě vítězství ve výběrovém řízení na dodavatele komunálních služeb pro město Kopřivnice jsme s městem uzavřeli smlouvu o dílo-realizační smlouvu na dodávky těchto služeb:

Image

Pravidelně provádíme údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich veškerého příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář.

Zajišťujeme veškerou péči o veřejnou zeleň – sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby.

Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů.

Dále provádíme svoz, sběr a zneškodňování komunálního, velkoobjemného, separovaného a nebezpečného odpadu, provozujeme vlastní

Sběrný dvůr odpadu v Kopřivnici a mobilní sběrnu nebezpečného odpadu.

Provozujeme autodopravu, provádíme zemní práce, zámečnické a svářečské práce atp. Všechny tyto činnosti provádíme na základě objednávek a po převzetí ze strany odběratele fakturujeme provedené práce.

Svými službami pokrýváme zcela město Kopřivnici včetně jejich místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice a řadu z našich služeb poskytujeme v okolních obcích a městech  Příbor, Štramberk, Brušperk, Závišice, Skotnice, Mošnov, Tichá, Ženklava a v mnoha dalších firmách na základě objednávek a smluv.

Pro udržení bezprostředního kontaktu se změnami v legislativě, normách a navazujících předpisů máme smlouvu s odbornou firmou pro BOZP na kontrolu a pravidelné školení našich pracovníků o nejnovějších předpisech a změnách.

Souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Ochrana soukromí