Nástroje pro usnadnění přístupu

 Telefon údržba - dispečink: 739 503 615
 Provozní doba dnes:  

Informace o zpracování osobních údajů 

Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované také jako nařízení ,,GDPR“, dále ,,nařízení“), a dalších právních předpisů obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává SLUMEKO, s.r.o. (dále společnost nebo správce) tuto informaci.

 

Společnost jako správce osobních údajů informativně sděluje, že zpracovává a nakládá pouze s těmi osobními údaji, které

-        jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti společnosti uložené zákonem, pro plnění ze smlouvy, ochranu oprávněných zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu,

-        souvisejí s identifikací subjektu údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště),  

-        souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.) a nutné zdravotní údaje zaměstnanců,

-        k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

 

Společnost nezpracovává osobní údaje k marketingovým účelům a neobchoduje s nimi.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, zpravidla vyplývá ze zákona, trvání smluvního vztahu, popř. z délky doby poskytnutého souhlasu.

 

Společnost informativně sděluje, že subjekt údajů v mezích nařízení disponuje zejména těmito právy:

 

1.      na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

2.      na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)

3.      na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)

4.      na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

5.      na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

6.      podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Společnost jako správce osobních údajů upozorňuje, že se nejedná o úplný výčet práv subjektu údajů a že uvedená práva podléhají některým výjimkám a omezením.

 

Společnost dále sděluje, že případné další informace o zpracování osobních údajů, jakož i oprávněních subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, budou oprávněným osobám poskytnuty na základě jejich e-mailové nebo písemné žádosti adresované jednateli společnosti.

 

 

Kontaktní adresa společnosti jako správce osobních údajů je:

SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

 

e-mailová adresa: info@slumeko.cz

 

Souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Ochrana soukromí